Marzec 2016

Czy świadczenie z programu „500+” podlega opodatkowaniu?

Małgorzata Bętkowska        15 marca 2016        Komentarze (0)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania  świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Zwolnione z opodatkowania będą […]

Program „Rodzina 500 +” krok po kroku

Małgorzata Bętkowska        12 marca 2016        Komentarze (0)

W urzędach trwają intensywne przygotowania do wdrożenia programu „Rodzina 500 +”. Jaki będzie ich efekt, zobaczymy niebawem. Wnioski można będzie złożyć na kilka sposobów m. in. osobiście w urzędzie, wysyłając pocztą bądź elektronicznie. Podpisane 8 marca 2016 r. porozumienie o współpracy pomiędzy ZUS-em a bankiem PKO BP S.A. również będzie stanowić niewątpliwe ułatwienie dla ubiegających się […]

Spółka cywilna – co do podziału po rozwodzie?

Małgorzata Bętkowska        08 marca 2016        Komentarze (0)

Drogi Przedsiębiorco, wraz z dwójką zaufanych współpracowników postanawiacie, że spisujecie umowę spółki cywilnej. W końcu dążycie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Taka umowa wam wystarcza, ważne przecież aby mieć na piśmie spisane zasady dotyczące waszej współpracy, w tym szczególnie podziału zysku. Wasz biznes dopiero się rozkręca, o tym aby założyć spółkę prawa handlowego nawet  jeszcze […]