Luty 2019

Zakup nieruchomości na rzecz dziecka – niezbędna zgoda sądu rodzinnego

Małgorzata Bętkowska        28 lutego 2019        Komentarze (0)

Zdarza się, że rodzice chcąc zabezpieczyć przyszłość dziecka próbują doprowadzić do sytuacji, w której stanie się ono właścicielem nieruchomości. Nie zawsze jednak mogą takiej czynności dokonać bez zgody sądu opiekuńczego. Kiedy wobec tego taka zgoda jest niezbędna? Rodzice, jako przedstawiciele ustawowi małoletniego dziecka zarządzają jego majątkiem i powinni podejmować czynności zmierzające do zachowania majątku dziecka […]

Upadłość małżonka- przedsiębiorcy

Małgorzata Bętkowska        25 lutego 2019        Komentarze (0)

Ogłoszenie upadłości małżonka, który prowadził działalność gospodarczą niesie daleko idące konsekwencje w sferze małżeńskich stosunków majątkowych w sytuacji, gdy w małżeństwie obowiązywała wspólność majątkowa. Z chwilą ogłoszenia upadłości powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości. Małżonek upadłego może jedynie zgłosić w postępowaniu upadłościowym wierzytelność […]

Dziecko udziałowcem w spółce z o.o.

Małgorzata Bętkowska        21 lutego 2019        Komentarze (0)

O problemach finansowych małżonków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pisałam już niejednokrotnie. W trudnych sytuacjach przedsiębiorcy szukają rozwiązań umożliwiających im prowadzenie działalności gospodarczej, której przynajmniej formalnie, właścicielem będzie osoba trzecia. Takim rozwiązaniem może być założenie spółki z o.o., w której jedynym wspólnikiem będzie Twoje dziecko. Może i Ty już o tym myślałeś ? Oczywiście nie […]

Kiedy od pozwu w sprawie alimentacyjnej pobierana jest opłata sądowa?

Małgorzata Bętkowska        20 lutego 2019        Komentarze (0)

Pieniądze są często czynnikiem, który powoduje, że wstrzymujemy się z wniesieniem pozwu do sądu. Każdy pozew podlega bowiem opłacie sądowej i najczęściej wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu– czyli 5% żądanej kwoty. Opłatę zaokrągla się do pełnych złotych w górę. W przypadku spraw o alimenty wartość przedmiotu sporu stanowi kwota alimentów pomnożona przez dwanaście miesięcy. […]