Marzec 2019

Rozdzielność majątkowa a ogłoszenie upadłości małżonka

Małgorzata Bętkowska        05 marca 2019        Komentarze (0)

Ogłoszenie upadłości małżonka może spowodować, że wprowadzona w małżeństwie rozdzielność majątkowa nie pozwoli ochronić majątku, który do niedawna był majątkiem wspólnym a obecnie stanowi własność małżonka, który nie jest upadłym. Może zdarzyć się bowiem, że rozdzielność majątkowa będzie traktowana przez syndyka tak jakby jej nie było, czyli będzie bezskuteczna wobec masy upadłości. To częsty problem […]