Kwiecień 2019

Małżonek akcjonariuszem

Małgorzata Bętkowska        17 kwietnia 2019        Komentarze (0)

Powszechne jest nabywanie akcji przez osoby pozostające w związku małżeńskim. Co prawda jako nabywca zawsze widnieje ten, kto akcje kupuje, jednakże nie zawsze oznacza to, że tylko on będzie ich właścicielem. O uzyskaniu statusu akcjonariusza spółki powinna decydować treść dokumentu objęcia akcji lub innej czynności prawnej, skutkującej ich nabyciem (umowa sprzedaży lub darowizny). Kluczowe znaczenie […]

Sądowa rozdzielność majątkowa z datą wsteczną a intercyza zawarta u notariusza

Małgorzata Bętkowska        10 kwietnia 2019        Komentarze (0)

O ustanowieniu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną pisałam już kiedyś w artykule, pt.: Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną. Zagadnienie to budzi nadal wątpliwości szczególnie w sytuacji, gdy małżonkowie w trakcie postępowania o zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną lub też przed jego wszczęciem decydują się, najczęściej pod wpływem emocji, na zawarcie umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową u […]