Maj 2020

Przemoc wobec bliskich. Złośliwe niepokojenie.

Małgorzata Bętkowska        25 maja 2020        Komentarze (0)

Kto doświadczył od swojego byłego partnera obraźliwych, złośliwych zachowań polegających na wielokrotnym wysyłaniu nacechowanych negatywnie wiadomości, wykonywaniu telefonów, często głuchych? Czy wiesz o tym, że takie zachowanie jest karalne? Nie lekceważ tego. O tym, czym jest stalkig (uporczywe nękanie) pisałam tutaj Stalking czyli o uporczywym nękaniu przez partnera Nie każde jednak zachowanie sprawcy jest na […]

Odpis wyroku rozwodowego. Dlaczego warto go mieć?

Małgorzata Bętkowska        22 maja 2020        Komentarze (0)

Brzmi to być może banalnie, ale naprawdę warto dopilnować tego, aby po zakończeniu sprawy o rozwód uzyskać z sądu odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności. Sąd stwierdzając prawomocność wyroku określa konkretną datę. Potwierdza tym samym, że z tym dniem zostało rozwiązane małżeństwo (a nie w chwili ogłoszenia wyroku przez sąd). O tym jak uzyskać odpis […]

Restrukturyzacja. Postępowanie o zatwierdzenie układu.

Małgorzata Bętkowska        20 maja 2020        Komentarze (0)

Postępowanie o zatwierdzenie układu to najprostsze i najmniej sformalizowane postępowanie ze wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Dla kogo przeznaczone jest postępowanie o zatwierdzenie układu? Postępowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców,  których suma spornych wierzytelności nie przekracza 15 % wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W tym postępowaniu to dłużnik głównie zobowiązany jest do działania. Przygotowanie przedsiębiorstwa do […]

Przyspieszone postępowanie układowe.

Małgorzata Bętkowska        18 maja 2020        Komentarze (0)

Tym razem kilka słów o kolejnym postępowaniu restrukturyzacyjnym jakim jest przyspieszone postępowanie układowe. Jak każde z postępowań restrukturyzacyjnych, ma ono uchronić dłużnika przed ogłoszeniem upadłości w wyniku zawarcia układu. Postępowanie to – jak wynika z samej nazwy- ma być przeprowadzone możliwie szybko, przyjmuje się, iż powinno trwać maksymalnie 3-4 miesiące. W praktyce niestety postępowanie to […]

Restrukturyzacja. Postępowanie układowe.

Małgorzata Bętkowska        15 maja 2020        Komentarze (0)

Postępowanie układowe to kolejny z rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, którego celem jest zawarcie układu z wierzycielami. Postępowanie to jest przeznaczone dla przedsiębiorców, w przypadku których niewypłacalność nie jest tak głęboka, aby niezbędne było podejmowanie najbardziej drastycznych kroków (np. wstrzymanie wszystkich postępowań egzekucyjnych, wyprzedaż zbędnego mienia, odstąpienie od kontraktów). Jeżeli uważasz, że sytuacja w firmie jest naprawdę […]

Czym jest postępowanie sanacyjne i kto może z niego skorzystać?

Małgorzata Bętkowska        13 maja 2020        Komentarze (0)

Tym razem drobny ukłon w stronę przedsiębiorców i kilka ważnych informacji o tym jak poradzić sobie, gdy firma zaczyna tracić płynności finansową. Możesz skorzystać z jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, w wyniku którego zawrzesz układ z wierzycielami i Twoje przedsiębiorstwo będzie mogło dalej działać. Restrukturyzacja to nie upadłość, jej celem jest naprawa przedsiębiorstwa a nie […]

Jak uzyskać odpis postanowienia o zabezpieczeniu alimentów?

Małgorzata Bętkowska        11 maja 2020        Komentarze (0)

Dla rodzica samotnie wychowującego dziecko priorytetem jest uzyskanie środków na utrzymanie małoletniego i to niezależnie czy jest w trakcie sprawy rozwodowej czy sprawy o alimenty. Jeżeli rodzic dziecka odmawia dobrowolnej zapłaty, wówczas można wystąpić o udzielenie zabezpieczenia. Teoretycznie sąd powinien rozpoznać wniosek o zabezpieczenie w ciągu 7 dni, niestety w praktyce tak kolorowo to nigdy […]

Restrukturyzacja sposobem na wyjście firmy z kryzysu.

Małgorzata Bętkowska        08 maja 2020        Komentarze (0)

Skutki wprowadzonych ograniczeń w zakresie działalności gospodarczej odczuwamy powoli wszyscy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i Twoja firma ma problemy finansowe, nie czekaj aż będzie za późno. Upadłość firmy jest ostatecznością. Jeśli przedsiębiorstwo jest zagrożone niewypłacalnością warto pomyśleć o przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Czym jest restrukturyzacja? Restrukturyzacja to proces zmierzający do wyciągnięcia firmy z kłopotów (zazwyczaj finansowych, a dokładniej […]

Ustawa antyprzemocowa. Nakaz opuszczenia mieszkania.

Małgorzata Bętkowska        07 maja 2020        2 komentarze

30 kwietnia 2020 r. sejm przyjął tzw. ustawę antyprzemocową, której celem jest ochrona ofiar przemocy domowej. Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego możliwość natychmiastowego izolowania sprawców przemocy w domowej od ofiar. Jak było do tej pory ? Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej dopuszczalny był wyłącznie na podstawie postanowienia sądu wydanego w oparciu o […]

Czy upadłość małżonka wpływa na ustanowioną wcześniej rozdzielność majątkową?

Małgorzata Bętkowska        04 maja 2020        Komentarze (0)

Prowadzisz działalność gospodarczą, grozi ci upadłość i próbujesz ochronić majątek małżeński wprowadzając intercyzę i przenosząc wszystkie wartościowe składniki majątku na drugiego małżonka? A może uważasz, że w tej trudnej sytuacji pomoże szybki rozwód i w następstwie tego podział majątku? Zanim zdecydujesz się na taki ruch przeczytaj to co napisałam poniżej, bo pochopne działania mogą przynieść […]