Alimenty od dziadków

Małgorzata Bętkowska        03 maja 2015        Komentarze (0)

W sytuacji, gdy rodzic uchyla się od obowiązku alimentacyjnego i gdy już nawet komornik nie jest w stanie pomóc, istnieje możliwość żądania alimentów od dziadków. Dziadkowie są zobowiązani do alimentacji wobec wnuków w dalszej kolejności, czyli dopiero po rodzicach. Nie wystarczy jednak, aby rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uchylał się od tego obowiązku z uwagi np. na brak zatrudnienia. Ważne jest, aby drugi z rodziców również nie był w stanie samodzielnie utrzymać dziecka. Dziadkowie są zobowiązani do uiszczania alimentów, jeżeli uzyskanie środków utrzymania od rodziców jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Realizowanie obowiązku alimentacyjnego przez dziadków może zarówno polegać na uiszczaniu określonej kwoty jak i na podejmowaniu osobistych starań o utrzymanie i wychowanie. Nie zawsze jednak uda się uzyskać od dziadków alimenty w takiej samej wysokości, jak były one zasądzone od rodzica. Wysokość płaconych alimentów przez dziadków na rzecz wnuka zależna będzie od usprawiedliwionych potrzeb wnuka, ale również od zarobkowych i majątkowych możliwości dziadków.

Czy można sprzedać wierzytelność z nieopłaconych alimentów? >>

W jaki sposób uzyskać alimenty od dziadków, gdy dobrowolnie nie chcą pomagać wnukom? Przede wszystkim złożyć do sądu pozew o alimenty. Pozew składasz do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Pozew o alimenty na dziecko zwolniony jest z opłaty sądowej. Wraz z pozwem o alimenty można złożyć wniosek o zabezpieczenie, na podstawie którego sąd może przyznać alimenty już na czas postępowania. Jeśli nie uda się przed sądem zawrzeć ugody, należy liczyć się z tym, że postępowanie potrwa kilka miesięcy, jeśli nie dłużej.

Istotne jest, że obowiązek alimentacyjny dziadków staje się ich własnym obowiązkiem, co oznacza możliwość zasądzenia alimentów w przypadku ich niewykonywania, a także przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego. Ustaje jednak z chwilą, w której rodzice zaczną ponownie płacić alimenty na rzecz dziecka.

Dziadkom, w sytuacji spełnienia obowiązku, przysługuje roszczenie regresowe (czyli możliwość ubiega się o zwrot dostarczonych alimentów) w stosunku do osoby, która powinna była je płacić. W ten sposób mogą żądać zwrotu zapłaconych kwot za rodzica, który nie wywiązywał się ze swojego obowiązku. Nie oszukujmy się jednak, uzyskanie zwrotu zapłaconych przez dziadków alimentów w praktyce jest najczęściej niewykonalne. Rodzic, który nie płacił alimentów na dziecko, nie zwróci ich  dziadkom.

Alimenty - rozwód przedsiębiorcy

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.betkowska@br-kancelaria.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: