Alimenty w przypadku upadłości konsumenckiej

Małgorzata Bętkowska        29 maja 2019        2 komentarze

Alimenty podczas upadłości konsumenckiejW obliczu coraz większej ilości ogłaszanych upadłości konsumenckich, pojawia się problem wpływu upadłości na zapłatę świadczeń alimentacyjnych.

Niejednokrotnie bowiem dłużnik, wobec którego ogłaszana jest upadłość, jest zobowiązany do zapłaty alimentów na rzecz swoich dzieci. Kto wówczas płaci alimenty?

Zgodnie z art. 343 ust. 2 prawa upadłościowego…

Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja (…) w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała część tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości.

Jak to przebiega w praktyce? Spójrz na poniższy przykład!

Upadły X jest zobowiązany do zapłaty alimentów na podstawie wyroku sądu rejonowego na rzecz swoich małoletnich dzieci. Do tej pory sam płacił alimenty z wynagrodzenia za pracę. Po ogłoszeniu upadłości jego sytuacja się zmienia.

Syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego i to on wypłaca osobom uprawnionym alimenty. W postępowaniach upadłościowych, które prowadzę wygląda to tak, że dokonuję zajęcia wynagrodzenia za pracę należnego upadłemu (wcześniej informując o tym pracodawcę).

Jeżeli będę wypłacała świadczenia alimentacyjne, wówczas mogę zająć maksymalnie 60 % wynagrodzenia. Pracodawca przelewa zajęte wynagrodzenie na rachunek masy upadłości, którego jako syndyk jestem dysponentem. Z tego rachunku wypłacam alimenty osobie uprawnionej do ich odbioru w imieniu małoletnich dzieci lub bezpośrednio uprawnionemu, który  jest pełnoletni.

Pamiętaj, że przy obliczaniu kwoty podlegającej zajęciu (czyli max 60% wynagrodzenia), brane jest pod uwagę wynagrodzenie wraz ze wszystkimi dodatkami, wartością otrzymanych w naturze świadczeń. Odliczone natomiast zostają kwoty na zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy opłaty należne z mocy ustawy (składki emerytalne). Nie wlicza się także dodatków i świadczeń, które nie podlegają zajęciu.

Ważne przy tym jest, że w przypadku świadczeń alimentacyjnych nie istnieje ograniczenie tzw. „minimalnego wynagrodzenia za pracę”. Jeśli dochody dłużnika są równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę lub też nieznacznie je przekraczają, syndyk i tak może zająć do 60 % tego wynagrodzenia, tak aby mógł wypłacić należne alimenty. Oznacza to, że pracodawca jako kwotę wolną od zajęcia, wypłaci dłużnikowi zdecydowanie mniej niż „minimalne wynagrodzenie za pracę”.

Alimenty - rozwód przedsiębiorcy
***
Zdjęcie by Sharon McCutcheon

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka Czerwiec 1, 2019 o 09:42

Bardzo interesujący artykuł dotykający dziedziny prawa (prawo rodzinne), którą się zajmuję. Muszę przyznać, że nigdy nie pomyślałam o wpływie prawa upadłościowego na obowiązek alimentacyjny.

Odpowiedz

Małgorzata Bętkowska Lipiec 18, 2019 o 12:48

Temat przerabiam w praktyce prowadząc jako syndyk postępowania upadłościowe konsumentów. Cieszę się, że zainteresował Panią mój wpis.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.betkowska@br-kancelaria.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: