Alimenty

Niezapłacone alimenty- czy można sprzedać wierzytelności alimentacyjne ?

Małgorzata Bętkowska        13 lutego 2017        4 komentarze

Brak możliwości uzyskania zasądzonych alimentów to dramat rodzica, na którego w całości spadają koszty utrzymania dziecka, ale również dramat dziecka, które niejednokrotnie nie ma w pełni zaspokojonych potrzeb życiowych. Gdy egzekucja komornicza przeciwko zobowiązanemu do płacenia alimentów okazuje się bezskuteczna, zasądzone alimenty stają się tylko liczbami zapisanymi na papierze. Jednym ze sposobów spieniężania nieściągniętych wierzytelności jest […]

Podwyższenie alimentów

Małgorzata Bętkowska        09 stycznia 2017        Komentarze (0)

Po dłuższej przerwie witam ponownie na moim blogu. Pierwszy tydzień 2017 roku już za nami. Za nami również pierwszy długi weekend. A co przed nami? Kolejny rok ciężkiej pracy 🙂 Czytelnikom życzę przede wszystkim wytrwałości w realizacji postanowień noworocznych. Tym razem kilka słów na temat podwyższenia alimentów. Wysokość alimentów orzeczona w wyroku rozwodowym nie jest […]

Czy można zrzec się alimentów?

Małgorzata Bętkowska        29 kwietnia 2016        2 komentarze

Często spotykam się z pytaniem Klientów, czy w sprawie rozwodowej strony mogą wzajemnie wobec siebie zrzec się alimentów i czy takie oświadczenie będzie miało jakikolwiek skutek na przyszłość. Obowiązek dostarczenia środków utrzymania pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami został uregulowany w art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zasada jest taka, że małżonek, który nie został uznany za wyłącznie […]

Alimenty na dziecko

Małgorzata Bętkowska        07 grudnia 2015        Komentarze (1)

Dostarczanie środków utrzymania  jest jednym z podstawowych obowiązków rodziców wobec dzieci. Niby to takie oczywiste, a jednak nie każdy rodzic poczuwa się do tego. Przypomnę, że zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie […]

Alimenty od dziadków

Małgorzata Bętkowska        03 maja 2015        Komentarze (0)

W sytuacji, gdy rodzic uchyla się od obowiązku alimentacyjnego i gdy już nawet komornik nie jest w stanie pomóc, istnieje możliwość żądania alimentów od dziadków. Dziadkowie są zobowiązani do alimentacji wobec wnuków w dalszej kolejności, czyli dopiero po rodzicach. Nie wystarczy jednak, aby rodzic zobowiązany do płacenia alimentów uchylał się od tego obowiązku z uwagi […]