Eksperci

MB: Panie mecenasie, w mowie potocznej często posługujemy się pojęciem „rozwód kościelny”. Czy istnieje rozwód kościelny? MŁ: Nie istnieje! W Kościele rzymsko-katolickim nie ma rozwodów. Sądy kościelne nie rozwodzą bowiem małżonków, a jedynie lub aż stwierdzają nieważność zawartego przez strony (kobietę i mężczyznę) związku małżeńskiego. Tym samym pojęcie „rozwód kościelny” na gruncie prawa kanonicznego nie […]

MB: Pani Doktor, często w swojej praktyce spotykam się z osobami, które trafiają do prawnika dopiero po tym, gdy skorzystały z różnych szkodliwych porad lub działały w sprawie rozwodowej na własną rękę. Z czego wynika takie zjawisko? Dlaczego panuje pogląd, żeby do specjalisty pójść dopiero wtedy, gdy sytuacja staje się naprawdę trudna? MMR: Pani Mecenas, […]

Rozwód jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń życiowych. Oznacza on całkowitą zmianę dotychczasowego trybu naszego życia, przeorganizowanie wielu istotnych spraw oraz wymusza przystosowanie się do nowych okoliczności. Dla wielu osób dorosłych rozstanie wiąże się również ze zmianą roli życiowej, podjęciem zatrudnienia, przeprowadzką. Te wszystkie niekoniecznie pozytywne zmiany niezwykle mocno dezorganizują i obciążają psychikę. Ponadto nieprzewidziane […]