Program 500 plus

Czy świadczenie z programu „500+” podlega opodatkowaniu?

Małgorzata Bętkowska        15 marca 2016        Komentarze (0)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania  świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów. Zwolnione z opodatkowania będą […]

Program „Rodzina 500 +” krok po kroku

Małgorzata Bętkowska        12 marca 2016        Komentarze (0)

W urzędach trwają intensywne przygotowania do wdrożenia programu „Rodzina 500 +”. Jaki będzie ich efekt, zobaczymy niebawem. Wnioski można będzie złożyć na kilka sposobów m. in. osobiście w urzędzie, wysyłając pocztą bądź elektronicznie. Podpisane 8 marca 2016 r. porozumienie o współpracy pomiędzy ZUS-em a bankiem PKO BP S.A. również będzie stanowić niewątpliwe ułatwienie dla ubiegających się […]

Kilka uwag o programie „Rodzina 500 +”

Małgorzata Bętkowska        29 lutego 2016        Komentarze (0)

Od kilku dni media dużo bardziej interesują się tym co wyskoczy jeszcze z szafy Kiszczaka, niż programem „Rodzina 500+”, tym nie mniej temat dofinansowania dla rodzin z dziećmi jest nadal aktualny i wywołuje emocje. Wiadomo już, że dofinansowanie będzie przyznawane na każde drugie i kolejne dziecko, a w szczególnych przypadkach (dochód na osobę poniżej 800 […]