przemoc w rodzinie

Przemoc wobec bliskich. Złośliwe niepokojenie.

Małgorzata Bętkowska        25 maja 2020        Komentarze (0)

Kto doświadczył od swojego byłego partnera obraźliwych, złośliwych zachowań polegających na wielokrotnym wysyłaniu nacechowanych negatywnie wiadomości, wykonywaniu telefonów, często głuchych? Czy wiesz o tym, że takie zachowanie jest karalne? Nie lekceważ tego. O tym, czym jest stalkig (uporczywe nękanie) pisałam tutaj Stalking czyli o uporczywym nękaniu przez partnera Nie każde jednak zachowanie sprawcy jest na […]

Ustawa antyprzemocowa. Nakaz opuszczenia mieszkania.

Małgorzata Bętkowska        07 maja 2020        2 komentarze

30 kwietnia 2020 r. sejm przyjął tzw. ustawę antyprzemocową, której celem jest ochrona ofiar przemocy domowej. Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego możliwość natychmiastowego izolowania sprawców przemocy w domowej od ofiar. Jak było do tej pory ? Nakaz opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej dopuszczalny był wyłącznie na podstawie postanowienia sądu wydanego w oparciu o […]