Separacja

Opłaty sądowe w sprawach o rozwód i separację – co ile kosztuje?

Małgorzata Bętkowska        16 lutego 2015        2 komentarze

Opłata od pozwu o rozwód lub separację wynosi 600,00 zł. W ramach tej opłaty, sąd zamieszcza w wyroku tzw. rozstrzygnięcia obligatoryjne, na które składają się: rozstrzygnięcia o kosztach wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron (alimenty), o sposobie wykonywania w stosunku do nich władzy rodzicielskiej, o kontaktach między rodzicami a dzieckiem oraz o podziale do korzystania […]

Rozwód czy separacja?

Małgorzata Bętkowska        26 września 2014        Komentarze (0)

Brak porozumienia pomiędzy małżonkami nie zawsze musi prowadzić do rozwodu. Jeśli istnieje szansa, że czasowe rozłączenie małżonków pozwoli im ponownie zbliżyć się do siebie, warto zastanowić się nad separacją. Czym tak naprawdę różnią się od siebie te dwie instytucje? W dużym uproszczeniu, separacja to rozwiązanie pośrednie, przejściowe, które nie powoduje ustania małżeństwa. Separacja pozwala małżonkom […]