upadłość małżonka

Wpływ upadłości małżonka na majątek wspólny

Małgorzata Bętkowska        13 grudnia 2015        2 komentarze

Tym wpisem chciałabym rozpocząć cykl artykułów dotyczących wpływu postępowania upadłościowego na sprawy majątkowe małżeńskie. Postaram się przybliżyć Czytelnikom także możliwe od 1 stycznia 2016 roku formy restrukturyzacji przedsiębiorstw na podstawie nowego prawa restrukturyzacyjnego. Rozwiązania te zastosowane odpowiednio wcześnie mogą pomóc wyciągnąć firmę z kryzysu, a tym samym pozwolą uchronić majątek wspólny przed przekazaniem go wierzycielom.  Na początek […]