Opłaty sądowe w sprawach o rozwód i separację – co ile kosztuje?

Małgorzata Bętkowska        16 lutego 2015        2 komentarze

Opłata od pozwu o rozwód lub separację wynosi 600,00 zł. W ramach tej opłaty, sąd zamieszcza w wyroku tzw. rozstrzygnięcia obligatoryjne, na które składają się: rozstrzygnięcia o kosztach wychowania i utrzymania małoletnich dzieci stron (alimenty), o sposobie wykonywania w stosunku do nich władzy rodzicielskiej, o kontaktach między rodzicami a dzieckiem oraz o podziale do korzystania zajmowanego wspólnie mieszkania. Od tych rozstrzygnięć nie są pobierane dodatkowe opłaty. Opłaty ulegają zmianie w sytuacji gdy chcemy, aby sąd rozstrzygnął o dodatkowo zgłoszonym przez nas żądaniu.

W przypadku alimentów na rzecz małżonka Sąd w wyroku kończącym sprawę orzeka, że małżonek zobowiązany do płacenia alimentów musi uiścić tzw. opłatę stosunkową stanowiącą 5% od ustalonej kwoty alimentów za okres jednego roku.

Jeśli żądamy eksmisji małżonka, wówczas Sąd pobiera od eksmitowanego opłatę stałą w wysokości 200 zł. W przypadku wniosku o podział majątku wspólnego Sąd pobiera opłatę 1.000 zł. Opłata ta ulega zmniejszeniu do kwoty 300,00 zł w przypadku zgodnego stanowiska stron co do podziału majątku. Ważne jest jednak, że w przypadku rozstrzygnięć fakultatywnych, które wskazałam powyżej, Sąd nie pobiera opłat już w chwili zgłoszenia roszczenia, a dopiero w chwili wydania orzeczenia kończącego sprawę. Ponadto, Sąd pobiera powyższe opłaty tylko w przypadku pozytywnego uwzględnienia wniosku.

W przypadku separacji – oprócz możliwości wniesienia pozwu małżonkowie mają także możliwość złożenia wniosku o separację w postępowaniu nieprocesowym, jednak tylko na zgodne żądanie małżonków. Wniosek taki podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł.

Zgoda małżonków na rozwód lub separację bez orzekania o winie ma wpływ na koszty postępowania. Jeśli strony są zgodne w tej kwestii, wówczas po zakończonym postępowaniu sąd z urzędu zwraca powodowi 300 zł, a więc połowę uiszczonej opłaty. W takiej sytuacji Sąd najczęściej nakazuje drugiemu małżonkowi zwrot na rzecz powoda kwoty 150,00 zł, co oznacza, że rozwód (separacja) to dla każdej ze stron koszt 150,00 zł.

Sąd natomiast z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o rozwód lub separację albo wniosku o separację w razie cofnięcia pozwu lub wniosku na skutek pojednania się stron w pierwszej instancji, które w konsekwencji prowadzi do umorzenia postępowania. W razie pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego, zwraca się także połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Beata S. Luty 16, 2015 o 11:50

Czy jest możliwe zwolnienie przez sąd od opłaty 600,00 zł?

Odpowiedz

Małgorzata Bętkowska Luty 16, 2015 o 11:56

Wraz z pozwem ma Pani możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku musi Pani wykazać swoją trudną sytuację majątkową. Jeśli Sąd uzna Pani argumenty, zwolni Panią od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Jeśli nie, będzie Pani musiała pozew opłacić, w przeciwnym bowiem wypadku zostanie on zwrócony.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.betkowska@br-kancelaria.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: