Przemoc wobec bliskich. Złośliwe niepokojenie.

Małgorzata Bętkowska        25 maja 2020        Komentarze (0)

Kto doświadczył od swojego byłego partnera obraźliwych, złośliwych zachowań polegających na wielokrotnym wysyłaniu nacechowanych negatywnie wiadomości, wykonywaniu telefonów, często głuchych? Czy wiesz o tym, że takie zachowanie jest karalne? Nie lekceważ tego.

O tym, czym jest stalkig (uporczywe nękanie) pisałam tutaj Stalking czyli o uporczywym nękaniu przez partnera

Nie każde jednak zachowanie sprawcy jest na tylko poważne, aby zostało zakwalifikowane jako przestępstwo (stalking). Zachowania „mniejszej wagi” mogą zostać zakwalifikowane jako złośliwe niepokojenie, tj. wykroczenie z art. 107 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem karze podlega każdy, kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi.

Twój spokój psychiczny, który wiąże się z nieodczuwaniem przykrości, zdenerwowania, rozdrażnienia spowodowanego działaniem innej osoby, jest dobrem chronionym. Pamiętaj jednak, że nie chodzi tutaj o to, że nikt nigdy nie powinien Cię zdenerwować, nie chodzi o jednorazowe zdarzenie, bo przecież każdy z nas czasem może doświadczyć nagannych zachowań ze strony innej osoby.

Niepokojenie innej osoby opisane w art. 107 kodeksu wykroczeń obejmuje swoim zakresem różnego rodzaju zachowania sprawcy, które służą zakłóceniu spokoju psychicznego (równowagi psychicznej) człowieka przez wywołanie u niego uczucia przykrości, zdenerwowania, rozdrażnienia itp. Najczęściej w grę będzie tu wchodziło działanie, polegające np. na wykonywaniu tzw. głuchych telefonów, pukaniu do drzwi i uciekaniu, przekazywaniu ustnie lub pisemnie irytujących informacji. Złośliwe niepokojenie może nastąpić przy użyciu gestu, słowa, rysunku, czy też na skutek dokonania innego czynu, mającego w konkretnej sytuacji charakter niepokojenia.

Takie nieprzyjemne zachowania to nie nowość dla skonfliktowanych par, rozwodzących się w złej atmosferze małżonków czy walczących o prawa do dzieci skłóconych rodziców.

Złośliwe niepokojenie może także przybrać inną postać, jak chociażby  zaniechanie ściszenia muzyki po nastaniu obowiązującej w bloku mieszkalnym ciszy nocnej.

Karane są takie zachowania, które są podjęte „w celu dokuczenia innej osobie„. Sprawca zatem musi mieć na celu uprzykrzenie Tobie życia.  Po drugie, niepokojenie innej osoby, w tym wprowadzanie jej w błąd, musi być złośliwe, co charakteryzuje intencje towarzyszące zachowaniu się sprawcy.

Złośliwe niepokojenie to wykroczenie, które podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł lub nagany.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.betkowska@br-kancelaria.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: