Restrukturyzacja a małżeńskie stosunki majątkowe

Małgorzata Bętkowska        04 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. i ma się dobrze. Przedsiębiorcy chcąc uchronić się przed upadłością, coraz częściej podejmują próby restrukturyzacji, jaką dają im właśnie te przepisy.

Jeśli myślisz poważnie o takim postępowaniu, zobacz jaki ono będzie miało wpływ na majątek małżonków.

Z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do jednego z małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej majątek wspólny małżonków wchodzi do masy układowej albo sanacyjnej i podlega nadzorowi nadzorcy sądowego albo zarządowi zarządcy. Na skutek wejścia całego majątku wspólnego do masy sanacyjnej lub układowej, zarządca może korzystać z tego majątku i przeznaczać go na cele związane z realizacją planu restrukturyzacyjnego tylko za zgodą współmałżonka dłużnika.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego z datą wcześniejszą niż dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest niedopuszczalne.

Postępowanie restrukturyzacyjne nie zakłada likwidacji majątku dłużnika, dlatego też odmiennie niż przy ogłoszeniu upadłości, nie powstaje automatycznie ustrój rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Jeżeli wspólność majątkową małżeńską wyłączono w drodze odpowiedniej umowy, to pomiędzy majątkiem upadłego i majątkiem jego małżonka nie występuje żadna łączność i tylko majątek upadłego stanowi masę sanacyjną lub układową. Jeżeli tylko wyłączenie wspólności nastąpiło odpowiednio wcześniej przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego i małżonkowie podzielili majątek niegdyś wspólny – Prawo restrukturyzacyjne nie ingeruje w stosunki prawne i faktyczne dotyczące majątku osobistego małżonka dłużnika.

Jak widzisz, nie ma tutaj obawy- jak w przypadku postępowania upadłościowego- że małżeńska umowa majątkowa będzie bezskuteczna wobec masy układowej albo sanacyjnej. Nieważne więc kiedy decydujesz się na rozdzielność majątkową- jeżeli wprowadzisz ją przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i podzielisz wasz majątek, to możesz spać spokojnie, zarządca nawet na niego nie spojrzy…

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: