Maj 2019

Alimenty w przypadku upadłości konsumenckiej

Małgorzata Bętkowska        29 maja 2019        2 komentarze

W obliczu coraz większej ilości ogłaszanych upadłości konsumenckich, pojawia się problem wpływu upadłości na zapłatę świadczeń alimentacyjnych. Niejednokrotnie bowiem dłużnik, wobec którego ogłaszana jest upadłość, jest zobowiązany do zapłaty alimentów na rzecz swoich dzieci. Kto wówczas płaci alimenty? Zgodnie z art. 343 ust. 2 prawa upadłościowego… Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po […]

Jak uzyskać odpis wyroku w sprawie rozwodowej?

Małgorzata Bętkowska        21 maja 2019        Komentarze (0)

Po zakończeniu sprawy o rozwód Sąd wydaje wyrok. Jeśli jest to wyrok w Twojej sprawie to oczywiście możesz być obecny na jego ogłoszeniu. Samo wysłuchanie treści wyroku dla rozwodzących się małżonków ma charakter wyłącznie informacyjny a na sali sądowej nikt nie wyda Tobie żadnego dokumentu potwierdzającego rozwód. Fakt rozwodu będzie odnotowany w aktach stanu cywilnego. […]

Czy można uzyskać zadośćuczynienie za zdradę małżonka ?

Małgorzata Bętkowska        14 maja 2019        Komentarze (0)

W kancelarii adwokackiej często spotykam się z pytaniami dotyczącymi możliwości dochodzenia zadośćuczynienia od małżonka winnego rozkładu pożycia w ramach ochrony dóbr osobistych. Żal i rozgoryczenie po zdradzie powodują chęć „odwetu” w postaci uzyskania rekompensaty pieniężnej za zranione uczucia małżonka. Jeszcze do niedawna można było spotkać orzeczenia, w których sądy zasądzały zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych […]