Czy świadczenie z programu „500+” podlega opodatkowaniu?

Małgorzata Bętkowska        15 marca 2016        Komentarze (0)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania  świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Zwolnione z opodatkowania będą także  świadczenia przyznane z tytułu pomocy Państwa w ramach Programu 500+.

Poza tym należy pamiętać, że zrezygnowano z wliczania świadczenia wychowawczego do dochodu podczas ubiegania się o innego rodzaju świadczenia zależne od kryterium dochodowego (np. z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, stypendiów dla uczniów i studentów, dodatków mieszkaniowych). To kolejne udogodnienie dla rodziców.

Nie ważne więc, czy jako rodzic jesteś przedsiębiorcą i według jakich zasad rozliczasz się podatkowo. Ważne, że tym razem Państwo daje, a nie odbiera. Co nie znaczy, że o swoje się nie upomni przy innej okazji…

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: