Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Małgorzata Bętkowska        20 listopada 2015        Komentarze (0)

Kiedy do drzwi zaczynają pukać wierzyciele jednego z małżonków rozpoczyna się poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą uratować majątek wspólny przed egzekucją. Jedną z kwestii, o które często pytają klienci jest możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, co w ich ocenie ma uchronić majątek przed ewentualną egzekucją. Rozwiązanie to, choć z pozoru może wydawać się antidotum na wszystkie problemy, nie zawsze jest jednak możliwe do przeprowadzenia.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd. Jako ważne powody wskazuje się między innymi: trwonienie przez jednego z małżonków zarobków stanowiących wspólny dorobek, poprzez np. hulaszczy tryb życia; uleganie przez jednego z małżonków nałogom, co zagraża wspólnemu majątkowi małżonków; pozostawanie małżonków w separacji, która stanowi stały rozkład pożycia małżeńskiego; zaniedbywanie obowiązków małżonka wobec rodziny i tym samym nieprzyczynianie się do powstania majątku wspólnego.

Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Szczególnie chodzi tutaj o sytuacje,  w których z uwagi na faktyczną separację, małżonkowie nie są wstanie współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym. Dlatego też to przede wszystkim faktyczna separacja ma znaczenie dla ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, a nie problemy małżonków z wierzycielami.

Ochrona interesu wierzycieli jest jednym z elementów, który sąd ocenia ustanawiając rozdzielność majątkową z datą wsteczną.

Warto również pamiętać  o szczególnej regulacji wynikającej z  ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, powstaje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Dlatego też po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną jest uwzględniane przez sądy wyłącznie w szczególnych, wyjątkowych sytuacjach i nie może być wykorzystywane jako sposób na utrudnienie egzekucji wierzycielom.

***

Poczytaj o małżeńskich umowach majątkowych >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 609-215-128 e-mail: m.betkowska@br-kancelaria.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bętkowska Rajczyk Adwokaci i Radcowie Prawni sp. j. z siedzibą w Poznaniu.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem m.betkowska@br-kancelaria.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: